Byakväll med städ- och gårdstalka

TORSDAG 12 MAJ 2022 KL. 18:00–21:00

Nu är dags att snygga upp Norrfinströmsgården på utsidan efter höst och vinterstormarna och vi behöver din hjälp! Gården skall krattas, sly skall röjas och lite småfix behöver utföras på byggnaderna.
Ta med kratta, röjsåg, lite verktyg och kom med och umgås och ha trevligt tillsammans. Ta gärna med egen picknick och korv om du vill grilla när vi tar en paus i arbetet.
Vid regn flyttar vi fram talkan en vecka.

Information från Årsmötet 2022

Föreningen För Norrfinström höll den 10.4 årsmöte på Geta Nostalgi & Motormuseum.
På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden men även förnyande av föreningens stadgar samt antagande av en ny Jämnställdhets– samt Drogpolicy.

Styrelsen för år 2022 består av: Ordförande: Freddie Forsman. Övriga ledamöter: Leif Karlsson, Niklas Eriksson, Lena Swatko, Fredrik Karlsson, Erica Holmberg och Anton Donner.

På mötet diskuterades behovet av reparation och målning av bygdegården samt lidret.
Det informerades även att de stigande oljepriserna har fått styrelsen att påbörja en utredning av att byta ut den gamla oljepannan till ett mer energiekonomiskt och klimatvänligt alternativ.
Den traditionella Grisfesten är planerad till lördag 9.7 och Dansfixarna är bokade för musiken.
Lördagen 29.10 är det tänkt att föreningen skall fira 50-års jubileum med stor baluns med historieblickar, framtiden och annat spännande under dagen. På kvällen blir det kalas med middag och dans för föreningens medlemmar.
För att Norrfinströmsgården skall bevaras är det viktigt att alla vi som har hjärtat i Norrfinström hjälps åt, och din medlemsavgift tillsammans med en liten frivillig arbetsinsats varje år gör skillnad!